Hlavní stránka
Zájezdy
Srbsko

Bulharsko a Srbsko - velký okruh s vůní Orientu

od 14 990 Kč


Jen málokterá oblast může nabídnout tak neuvěřitelnou směsici přírody a starých kultur jako Balkán. Divoké hory, termální prameny, jeskyně a vodopády, kláštery vytesané ve skalách, vinice, pestře vymalované kostely a mešity i mramorové vzpomínky na starý Řím a tajemnou thráckou civilizaci. Člověku stačí mít oči a srdce dokořán, aby nasál onen uchvacující kolorit, tvořený magickou pestrostí masek z pohanských dob i barevnými kroji, růžovými údolími a vysokými horami. Při našem putování se pokusíme zachytit od všeho trochu – z přírody, architektury, kuchyně i tajemna. Ochutnáme skvělá vína z Melniku, navštívíme vysokohorské letovisko, necháme se okouzlit skalními kláštery i ohromit nedávnými archeologickými senzacemi, spojenými se starověkými Thráky. Každé starobylé město a vesnice nám bude vyprávět o své slavné minulosti, o carech a Turcích, farmářích a Bohu. Plovdiv patří mezi pět nejstarších měst v Evropě, již 4000 let před naším letopočtem Thrákové připravovali jogurt, který dobyl svět až ve 20. století a podobných NEJ poznáme cestou ještě celou řadu. V úžasném, trochu přehlíženém Srbsku a malebném Bulharsku se pokusíme dotknout duše Balkánu.

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd z ČR, vpodvečer příjezd do srbských lázní KANJIŽA.
2. den: Městečko PALIĆ bývalo za Rakouska-Uherska srovnáváno s Karlovými Vary. NOVI SAD - hlavní město Vojvodiny. NIŠ - jedno z nejstarších měst na Balkánu.
3. den: Přejezd do Bulharska. BOJANSKÝ KOSTEL vyzdobený devadesáti nástěnnými malbami, je nejuctívanější památkou celého Bulharska. RILSKÝ KLÁŠTER nás překvapí jak romantickým umístěním, tak bohatou historií.
4. den: RUPITE, rodiště Baby Vangy, slavné slepé věštkyně. MELNIK - zdejší vína se těší oblibě již šest staletí, ale okolní krajina a krásná architektura potěší i abstinenty. BANSKO - oblíbený zimní cíl bulharských lyžařů.
5. den: PLOVDIV - křivolaké uličky a půvabná zákoutí nás přivedou do atmosféry obchodu a vzdělání, které ve městě pulzují již po staletí. Moderní podoba města se přisuzuje českému architektu Josefu Schnitterovi, město však vzniklo již mnohem dříve.
6. den: KAZANLAK, hlavní město růží. Z Bulharska pochází asi 60% světové produkce růžového oleje, který obsahuje až 300 léčivých složek. Průsmyk ŠIPKA se stal dějištěm jedné z nejvýznamnějších bitev rusko-turecké války. VELIKO TARNOVO je bývalým hlavním městem carské druhé bulharské říše a nejsymboličtějším městem země.
7. den: Přejezd do přírodního parku RUSENSKI LOM na severu země, proslulého množstvím skalních klášterů. Klášter IVANOVO je ze 13. století a nachází se asi 38 metrů pod zemským povrchem. V podvečer krátká návštěva SOFIE s katedrálou sv. Alexandra Něvského.
8. den: Přejezd do Srbska. SMEDEREVO je nejen centrem vinařské oblasti, ale na břehu Dunaje najdeme také rozlehlou pevnost se šikmou věží. Vrch AVALA s panoramatickým výhledem na Bělehrad.
9. den: BĚLEHRAD – dopoledne strávíme v této elegantní metropoli, které se přezdívá Paříž Balkánu. Někdejší hlavní město Jugoslávie si před pár desetiletími prožilo krušné okamžiky, nyní však jako Fénix z popela povstává v nové síle. Po poledni odjezd, příjezd do ČR v nočních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 8x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
  • 8x polopenze
  • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč

Výlety

  • 1/1 pokoj