Moldávie a samozvaná republika "Podněstří"

od 12 990 Kč

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Dvě země spojené společnou historií. Moldavsko je malý stát ve východní Evropě, kde se zdánlivě zastavil čas. Země patří mezi nejchudší státy Evropy. Mimo města ještě stále panuje tradiční způsob života. Pojeďte s námi prozkoumat tuto dosud málo navštěvovanou zem pastevců, magických klášterů a vinných sklípků, které patří mezi největší na světě. Při cestě nam navštívíme zajímavá místa v Rumunsku – ohromující solné doly, hlavní město i unikátní deltu Dunaje.

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Průjezd Slovenskem a Maďarskem do Rumunska. Zastávka nedaleko známého města Kluž. Solný důl SALINA TURDA – důl, který je označován na nejkrásnější podzemní místo na světě, historie sahá až do dob Římanů. V r. 1992 byl přeměněn na největší důlní muzeum světa a zábavní park s podzemním jezerem, po kterém se můžete plavit na loďce. Nocleh v oblasti Targu Mures.
3. den: Přejezd do Moldavska. Cestou zastávka v CURCHI – zdejší klášter patří k nejznámějším v Moldavské republice. V 19. století patřil k nejvýznamnějším, nejbohatším a největším v Besarábii. Prohlídka hlavního města Moldavské republiky a nejzelenějšího města Evropy KIŠINĚVA – náměstí Vítězství s pravoslavnou katedrálou, zvonicí a Vítězným obloukem. 3x nocleh v Kišiněvě.
4. den: Výlet na severovýchod. CRICOVA je proslulá pěstováním vína a přímo pod obcí se ukrývají vinné sklepy v délce 120 km. Vyrábí se zde bílé i červené šampaňské, možnost nákupu vín. Velkolepý podzemní areál projedeme vláčkem. ORHEIUL VECHI – jedno z nejnavštěvovanějších míst Moldavska. Unikátní jeskynní klášterní komplex z 13. století, který mniši obývali až do 18. století se nachází na skalnatém místě 200 m nad řekou Raut.
5. den: Výlet do samozvané Podněsterské moldavské republiky. Téměř celé dnešní PODNĚSTŘÍ leží na zbytku území, které náleželo bývalému Sovětskému svazu. Zbytek území, ležící na pravém břehu Dněstru, náležel jako součást Besarábie k Rumunsku. Město TIGHINA (rusky Bender) s pevností z roku 1408, kterou postavil Karel XII. TIRASPOL – prohlídka hlavního města Podněstří, možnost návštěvy výrobny špičkového koňaku Kvint.
6. den: Cesta na jih Moldávie skrz Gaugazil – autonomní oblast obývanou křesťany tureckého původu. Zastávka v hlavním městě turkotatarské Gaugazie – COMRAT s katedrálou z 19. stol. Nedaleko hranice s Rumunskem se nachází obec HOLUBINKA – jediná vesnice s českou menšinou v Moldavsku. Průjezd lázeňským městem CAHUL. Přejezd do Rumunska, nocleh u Tulcea.
7. den: Město TULCEA – které představuje hlavní bránu do DELTY DUNAJE (UNESCO). Projížďka lodí neobvyklou přírodní scenérií, která je rozsáhlou oblastí mokřin a rákosin, ve které našlo domov více než 1200 druhů rostlin, 45 druhů ryb a přes 300 druhů ptáků. Nocleh v oblasti Slobozie.
8. den: Hlavní město Rumunska BUKUREŠŤ, které podle legendy založil pastevec Bucur, celodenní prohlídka. Typické jsou široké bulváry lemované stromořadím, rozsáhlé parky, terasovité kavárny a restaurace, honosné budovy po vzoru francouzských architektů. V podvečer odjezd zpět do ČR.
9. den: Návrat v odpoledních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 6x nocleh v hotelu
 • 6x polopenzi
 • průvodce

Výlety

 • 1/1 pokoj (povinný pro samostatně cestující osoby) (příplatek: 4200 Kč)